mövzun

mövzun
ə. 1) vəzni olan, vəznli; 2) biçimli, yaraşıqlı; 3) münasib, uyğun; 4) çəkilmiş ölçülmüş; 5) sərxoş, məst, xumarlanmış

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • qeyr — ə. 1) yad, biganə; 2) özgə, özgəsi; 3) başqa, digər, ayrı. Qeyri adi adi olmayan; fövqəladə; qeyri amil 1) əsassız, faktsız; 2) səbəbsiz; qeyri baliğ həddibüluğa çatmamış; yeniyetmə; qeyri bədii bədii olmayan; qeyri bərabər bir bərabərdə olmayan; …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • birçək — is. 1. Qulaqların üstündən çıxan saçın qövs şəkilli hissəsi (qadınlarda). Qaşın qabağında seyqəlli birçək; Sayə salmış üzə şölə mübarək. M. P. V.. 2. Ümumiyyətlə saç. <Səfər> birçəklərini qotaz daramazdı, papiros çəkməzdi, aşurada başını… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dilxun — sif. <fars.> klas. Ürəyi qanlı, qəlbi yaralı, çox kədərli, çox dərdli. Dilxun etmək (qılmaq) – ürəyini yaralamaq, çox kədərləndirmək, çox dərdləndirmək. Ey gözləri cəllad, qaməti mövzun; Bu qədər bəndəni eyləmə dilxun. Aşıq Kərim. Qıldı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • imzalanmış — f. is. İmza edilmiş, qol qoyulmuş, qol çəkilmiş. İmzalanmış qərar. İmzalanmış kağızlar. – <Sabirin> sabiqdə bəzi müstəar adlar ilə imzalanmış abdar, xoşməzmun və mövzun kəlamları «Molla Nəsrəddin» səhifələrində dərc olunub. F. K …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kəman — bax kaman. Kəmanə dönübdü qaməti mövzun; Əhvalını fələk edib digərgun. Q. Z.. Ey alnın ay, üzün günəş, ey qaşların kəman; Ceyran gözün, qarışqa xətin, kakilin ilan. M. Ə. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qotaz — is. Üst tərəfi bir yerə qısılıb bağlanmış saplardan ibarət saçaqlı bəzək. Mirzə Süleyman bəy qırmızı fəsi qaşlarının üstə çəkib, qotazını qabaqdan sallayıb, . . sağ əlində ağacını fırlada fırlada gəlir. B. T.. Adət üzrə faytonçular atların… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qülğülə — is. <fars.> klas. Gurultu, çaxnaşma, səs küy, mərəkə. Afaqə düşdü qülğülə hüsnündən, ey qəmər! Nəs.. Qülğülə salmaq – səs salmaq. Ənva və əqsam quşlar ağacların bir budağından o biri budağına qalxıb, qonub, mövzun nəğəmat ilə dərəyə qülğülə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • səlis — sif. <ər.> Rəvan, sərbəst, axıcı, hər cəhətdən mükəmməl. Səlis şeir. Səlis nitq. Səlis süjet. – Bir baxın, ana dilimizdə yazılan şeir nə qədər mövzun, nə qədər səlis, nə qədər də oynaq və bədiidir. M. S. O.. Bütün müdərrislərimiz ondakı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xoşsima(lı) — sif. <fars. xoş və ər. sima> Siması (üzü) xoşa gələn; xoşgörkəm, göyçək, qanışirin. <Əmi> ucaboy, gərdənli, qarasaqqal, xoşsima bir kişi idi. N. N.. Nəriman böyüdükcə gözəllənib uca boylu, xoşsima, mövzun qədli bir oğlan olmuşdu. Ə. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xuraman — sif. <fars.> klas. Nazla, əda ilə yeriyən, nazlana nazlana, sallana sallana yeriyən. Sərvi azad qədinlə mənə yeksan görünür; Nəyə sərgəştə olan baxsa xuraman görünür. F.. Dilqəməm, qarşıma çıxdı xuraman; Bir şəbi yeldadə bir mahi taban.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”